Rent Hav

Vi vil stoppe udledning af urenset spildevand

Hvert år løber mere end 34 milliarder liter urenset spildevand direkte ud i Danmarks søer, åer og have. Det svarer til 56.000 svømmehaller om året. Mere end 6 millioner kilo lort og tis bliver pumpet ud.

SPILDEVAND UDGØR EN STOR KILDE TIL FORURENING I HAVET

Spildevandet udledes fra kloakkerne til havet, hver gang det regner meget. Dette kaldes overløb og sker fordi kloaknettet overbelastes, og man vil forhindre, at spildevandet løber op i husene eller ud på gaden. Der udledes også spildevand direkte i havet, hvis rensningsanlæggene ikke kan klare mængden af spildevand. Så åbner rensningsanlæggene nemlig for rørene og pumper spildevandet direkte ud i havet. Dette kaldes bypass.

Spildevand udgør en af de store kilder til forurening i havet. Når der gælder næringsstoffer er det Danmarks landbrug der udleder mest, når det gælder giftstoffer, medicinrester og hormoner så er det spildevand. Industri og for hårde anvendelser af havet til råstoffer er den sidste skadelige faktor. I Rent Hav har vi fokus på spildevand, og vi har fokus på at samarbejde med beslutningstagere, industri og landbrug for at genoprette et sundt og bæredygtigt hav.

Forurening kvæler livet på havbunden.

Spildevand og overløb indeholder næringsstoffer, som påvirker muslinger, fisk, tangplanter og havets øvrige natur. Næringsstofferne får algerne til at vokse, og leder til iltsvind, når algerne bliver nedbrudt. Indholdet af organisk stof i spildevandet lægger sig som slam på bunden, og bruger ilten i vandet når det nedbrydes. Problemet er størst om sommeren, hvor algerne på grund af ideelle temperatur- og lysforhold vokser mest, og hvor der normalt er for få næringsstoffer til, at algerne kan vokse. Forurening med spildevand har kvalt livet flere steder i Øresund. TV2 Kosmopol kunne dokumentere såkaldte liglagen – døde zoner bestående af døde alger på bunden af Øresund, hvor intet længere kan leve.

Forurening er sundhedsskadeligt.

På grund af e-coli bakterier er spildevand sundhedsskadeligt for alle der bruger vandet og kysten; badegæster, dykkere, fiskere. Hvis man får e-coli bakterier ind i systemet kan man blive alvorligt syg med diarré, urinvejsinfektion, blodforgiftning, blindtarms- og galdeblærebetændelse, meningitis (hos spædbørn) og endda nyresvigt. Så det er alvorlige sager.

Herudover er det skadeligt for klimaet, når planter på havbunden kvæles af forurening, fordi de ikke længere optager CO2.

Det er derfor du altid skal se på www.badevand.dk for røde flag, inden du bader.

Rul til toppen

Vi anvender cookies til håndtering af blandt andet medlemsbetalinger. Accepterer du, at vi anvender cookies?   Læs mere