Rent Hav

Vi vil stoppe udledning af urenset spildevand

Bedre kloakker og bedre rensningsanlæg vil koste mange milliarder. Rent Hav har et tæt samarbejde med flere ingeniører, og på baggrund af data fra Miljøstyrelsen arbejder vi på en håndgribelig plan for hvilke investeringer, der kan give de største forbedringer.

Vores kloakker er gamle – nogle er hundrede år gamle. Regler og love for rensning af spildevand er en jungle. Der er brug for at miljøministeren tager ansvaret på sig og prioriterer investeringer i havmiljøet. Vi foreslår forbedret renseteknologi, intelligente pumper, lokal rensning og nye renseanlæg. Og ønsker, at Folketinget og miljøministeren påtager sig ansvaret.

Forbedret renseteknologi

Rensningsanlæggenes kapacitet og kvaliteten af det “rensede” vand er vores primære fokus. Heldigvis bliver det meste af vores spildevand renset inden det pumpes ud i havet, men kvaliteten er ikke høj nok. Der er stadig massiv forurening i det rensede vand. Udkommer medicinrester, antibiotika Det skal fikses. Og her har vi brug for den nyeste teknologi.

Intelligente pumper

Det er næsten umuligt at bygge kloakker store nok til at kunne klare ethvert regnskyl, men med intelligente pumper i kloakkerne kan man anvende de dele af kloaknettet, der ikke er overbelastet, til at håndtere de ekstra mængder vand.

Nye rensningsanlæg

Vi bliver hele tiden flere, og vi bidrager alle sammen til forureninger af vandet i Danmark. Nye rensningsanlæg og bedre kloakker er den simpleste løsning – selv om den vil komme at koste.

Lokal rensning

Ny teknologi kan give mulighed for at en større del af spildevand kan renses ordentligt uden at der er behov for transportere spildevand igennem kilometervis af kloakker.

Klart ansvar hos Folketinget og Miljøministeren

I dag er ansvaret for forureningen med spildevand delt på kryds og tværs mellem kommuner, staten. Kommunerne ejer og driver de forsyningsselskaberne der har kloakker og rensningsanlæg. Ansvaret for overholdelse af de miljømæssige regler, når det gælder kloakker er kommunernes. Mens ansvaret for overholdelse af miljøreglerne for rensningsanlæggene ligger hos staten.

Hele området med kloakker og rensningsanlæg er styret af en jungle af regler, hvor fokus i højere grad er økonomisk effektivitet og ikke beskyttelse af miljøet. Finansieringen af både kloakker og rensningsanlæg kommer fra vandafgiften.

Alt dette betyder grundlæggende, at et forsyningsselskab ikke må hæve vandafgiften med det formål at beskytte havmiljøet.

Rent Hav ønsker at Folketinget og miljøministeren tager ansvaret entydig og prioriterer beskyttelsen af vores hav. Dette kan ske samtidig med implementering af EUs direktiv for byspildevand.

Rul til toppen

Vi anvender cookies til håndtering af blandt andet medlemsbetalinger. Accepterer du, at vi anvender cookies?   Læs mere