Rent Hav

Vi vil stoppe udledning af urenset spildevand

Du kan kontakte Rent Hav på kontor@renthav.dk

Bestyrelsen

Formand, Hans Henrik H. Heming
Hans Henrik er svømmer, idrætspolitisk aktiv i DGI og ansat i tidligere miljøorganisationen Plastic Change. Herudover er han formand i Copenwater.
hans@renthav.dk

Næstformand, Lars Vestergaard
Lars er arkitekt og aktiv i miljøpolitik, hvor hans fokus er det mangfoldige dyreliv både over og under havets overflade.
lars@renthav.dk

*Heine Birke Hansen er på orlov*
Kampagneansvarlig, Heine Birk Hansen
Heine Birk Hansen er en af initiativtagerne til Rent Hav. Han er undervandsjæger, dykker og vinterbader. Heine arbejder til dagligt med marketing
heine@renthav.dk

Bestyrelsesmedlem, Peter Borresen
Peter er aktiv vinterbader i Vedbæk Vikingelag. Peter har fokus på at skabe kontakt til lokale foreninger og mennesker, der elsker havet.
peter@renthav.dk

Kasserer, Jonatan Møller Sousa
Jonatan er uddannet økonom og har mange års erfaring som kommunal embedsmand i Københavns kommune.
kontor@renthav.dk

Historien bag Rent Hav

Rent Hav startede som Rent Øresund i august 2020, da det blev afsløret, at forsyningsselskabet HOFOR i fem døgn ville udlede urenset spildevand fra kloakken direkte ud i Øresund på grund af et byggeri. I forbindelse med den efterfølgende debat, blev kommunens tilladelse til udledningen af spildevand offentliggjort – og viste, at en udledning af spildevand i fem dage bogstavelig talt var en dråbe i havet. De udledte MEGET mere hele resten af året. Samtidig fremgik det, at tilladelsen til HOFOR var blevet sendt til Danmarks store miljøorganisationer, uden at disse havde reageret. Så det gjorde vi!

I vores arbejde blev det ligeså stille klart, at løsningen på forureningen med spildevand ligger hos regeringen, miljøministeren og folketinget. I dag sidder kommunerne som ejer af de forsyningsselskaber, der drifter kloakker og rensningsanlæg. Kommunerne er samtidig miljømyndighed for udledning af spildevand fra kloakkerne. Men myndigheden for udledning af spildevand fra rensningsanlæg er miljøstyrelsen – altså staten. Samtidig arbejder forsyningsselskaberne under en jungle af love, regler og bekendtgørelser, som vedtages af folketinget og regeringen.

Selvom forureningen er ganske lokal er løsningen national. Så vi omdannede Rent Øresund til Rent Hav.

Foreningsdokumenter
Vedtægter

Regnskaber
Regnskab 2022
Regnskab 2021
Regnskab 2020

Regnskaber for lovligt anmeldte indsamlinger
Indsamling 2021-2022

Rul til toppen

Vi anvender cookies til håndtering af blandt andet medlemsbetalinger. Accepterer du, at vi anvender cookies?   Læs mere